Fagskolen

Stj�rdal fagskole tilbyr mellomlederutdanning for deg som har fagbrev eller lang relevant erfaring fra arbeidslivet. Vi tilbyr to fagretninger med f�lgende fordypninger:

Bygg og anlegg med fordypning anlegg, bygg og bergteknikk. Deltidstilbudet i bergteknikk/tunnel er lagt til v�rt studiested p?Fauske videreg�ende skole.

Teknikk og industriell produksjon med fordypning maskin, maskinteknisk drift og mekatronikk.

N�r du er ferdig f�r du tittelen fagskoleingeni�r. En fagskoleingeni�r har kompetanse til ?planlegge, utf�re og kontrollere eget arbeid, og lede arbeid som utf�res av andre. Det vil v�re behov for fagskoleingeni�rer i mange bransjer, b�de i offentlig og privat n�ringsliv. Med fullf�rt og best�tt 2-�rig fagskole har du ogs?et godt grunnlag til ?studere videre p?universitet eller h�yskole.

Se v�r nye brosjyre.

S�keinfo

Til deg som �nsker ?s�ke Stj�rdal fagskole

Les mer

Kontakt oss

Vi kan mer enn det vi f�r plass til ?skrive her

Mer

Fagskolen p?Facebook

Du finner oss p?Facebook

G?til Facebook

Linker

Nyttige linker for deg som g�r Fagskolen eller �nsker ?s�ke

Se linker