Fagskolen

Stjørdal fagskole tilbyr mellomlederutdanning for deg som har fagbrev eller lang relevant erfaring fra arbeidslivet. Vi tilbyr to fagretninger med følgende fordypninger:

Bygg og anlegg med fordypning anlegg, bygg og bergteknikk. Deltidstilbudet i bergteknikk/tunnel er lagt til vårt studiested på Fauske videregående skole.

Teknikk og industriell produksjon med fordypning maskin, maskinteknisk drift og mekatronikk.

Når du er ferdig får du tittelen fagskoleingeniør. En fagskoleingeniør har kompetanse til å planlegge, utføre og kontrollere eget arbeid, og lede arbeid som utføres av andre. Det vil være behov for fagskoleingeniører i mange bransjer, både i offentlig og privat næringsliv. Med fullført og bestått 2-årig fagskole har du også et godt grunnlag til å studere videre på universitet eller høyskole.


Se vår nye brosjyre.

Søkeinfo

Til deg som ønsker å søke Stjørdal fagskole

Les mer

Kontakt oss

Vi kan mer enn det vi får plass til å skrive her

Mer

Fagskolen på Facebook

Du finner oss på Facebook

Gå til Facebook

Linker

Nyttige linker for deg som går Fagskolen eller ønsker å søke

Se linker